Taajamaosayleiskaavan vuorovaikutus esillä Liikenne ja Maankäyttö 2017 –seminaarissa

Posted on

Helsingissä Kuntatalolla pidettiin 4.–5.10.2017 valtakunnallinen seminaari Liikenne ja Maankäyttö, jossa yhtenä teemana oli aito ja vaikuttava vuorovaikutus. Jämsän taajamaosayleiskaavan vuorovaikutuksesta tilaisuudessa oli kertomassa kaavakonsultti Rambollilta vuorovaikutusasiantuntija Hanna Herkkola, joka on ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa taajamaosayleiskaavan osallistumista.

Halu yhteistyöhön on onnistuneen osallistumisen edellytys

Herkkolan esityksen punainen lanka oli, että hyvän vuorovaikutteisen kaavaprosessin lähtökohta on kaavoittajan, tässä tapauksessa Jämsän kaupungin, halu tarjota kuntalaisille mahdollisuuksia osallistua elinympäristöään koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. ”Jämsässä oli alusta alkaen selvää, että tämä prosessi halutaan tehdä mahdollisimman avoimesti ja monipuolisia osallistumismahdollisuuksia tarjoten”, kuvasi Hanna esityksessään.

Jämsässäkin on tunnistettu kaavahankkeiden osallistumiseen liittyviä haasteita, jotka olivat tuttuja myös monille esitystä kuunnelleille: miten tavoittaa kuntalaiset ja saada heidät kiinnostamaan kaavasta, joka ensivilkaisulla näyttää sijoittuvan kauas tulevaisuuteen ja käsittelevän kovin yleisiä asioita? Kiireisessä arjessa vaaditaan usein konkreettinen lähietäisyyden ja -tulevaisuuden uhkakuva, ennen kuin ihminen aktivoituu. Elinympäristön parantamiseen ja kehittämiseen tähtäävä kaava ei sellaista välitöntä uhkakuvaa muodosta, joten osallistumisinnokkuus voi jäädä laimeaksi. Kaavassa kuitenkin määritellään tulevaisuuden Jämsän kehitystä ohjaavia periaatteita, jotka voivat vaikuttaa asukkaiden elämään.

Tulevat kaavatkin laaditaan vuorovaikutteisesti

Yhdeksi haasteeksi ja tulevaisuuden kehittämistarpeeksi Hanna nimesikin tulevaisuuteen suuntaavan kaavan sitomisen ihmisten tämän hetken arkeen ja päivänpolttaviin kysymyksiin. Myös eri osallisryhmille kohdennetut tilaisuudet (esimerkiksi koululaisten kaupunkisuunnittelutyöpajat) sekä tiiviimpi yhteistyö kenties jopa yhteissuunnitteluna asukkaiden kanssa olisivat hänestä myös kokeilemisen arvoisia asioita Jämsässäkin.

”On mukavaa, että Jämsän tapa toimia herättää kiinnostusta myös kaupunkimme ulkopuolella”, toteaa Jämsän kaupungin kaupunkisuunnittelupäällikkö Kari Stenlund. ”Tämä kaavaprosessi on vahvistanut ajatuksiamme siitä, että jatkossakin haluamme tehdä kaavoitusta vuorovaikutteisesti ja etsiä jatkuvasti uusia tapoja tavoittaa kuntalaisia”, hän jatkaa.

Herkkolan esitys löytyy Liikenne ja Maankäyttö –seminaarin aineistopankista. Jämsän taajamaosayleiskaavan ehdotusta laaditaan parhaillaan.

Facebooktwitter

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *