Yleisötilaisuudessa keskusteltiin luontomaisemasta, kulttuuriympäristöstä, maankäytön muutoksista ja liikenteestä

Posted on Updated on

Jämsän taajamaosayleiskaavan alustava kaavaehdotus esiteltiin yleisötilaisuudessa 28.11.2017. Paikalla Paunun koululla oli noin 20 jämsäläistä kuuntelemassa ja keskustelemassa kaavaan jo saadun palautteen perusteella tehdyistä muutoksista. Yleisötilaisuus lähetettiin myös suorana videolähetyksenä.

Yleisötilaisuuden avasi Jämsän kaupunkisuunnittelupäällikkö Kari Stenlund. Stenlund kertoi, että kaupunki halusi järjestää jämsäläisille yleisötilaisuuden taajamaosayleiskaavasta jo ennen kuin varsinainen kaavaehdotus laitetaan virallisesti nähtäville, jotta asukkaat voivat antaa palautetta kaavasta helpommin kuin nähtävilläolon aikana maankäyttö- ja rakennuslain vaatimalla kirjallisella menettelyllä.

Kaavakonsultti Ramboll Finland Oy:n kaavoitusarkkitehti Dennis Söderholm kertoi kaavaan tehdyistä muutoksista, jotka on tehty helmikuun 2017 yleisötilaisuuden jälkeen asukkaiden ja viranomaisten palautteen perusteella. Asukkaiden palautteen perusteella on muun muassa lisätty ulkoilureittejä, laajennettu Jämsänjoen ranta-alueiden virkistysreittejä, laajennettu kyläasutuksen alueita ja lisätty yksittäisiä kohteita, kuten paintball-rata. Maanomistajien pyynnöstä on poistettu esimerkiksi työpaikka-aluevarauksia ja muutama luontokohde. Viranomaisten pyynnöstä on muun muassa tehty laajennettuja luonto- ja muinaisjäännösselvityksiä ja tarkennettu linnustollisesti tärkeiden alueiden rajaukset. Vielä on tarkoitus laatia melu- ja hulevesiselvitykset. Lisäksi kaavaan on tehty teknisiä muutoksia, kuten lisätty puuttuvia kohteita ja lisätty pääpyöräily-yhteydet.

Yleisötilaisuuden esittely on nähtävillä Youtube-videona.Jämsä_kartan_äärellä

Esittelyn jälkeen yleisötilaisuuden osallistujat keskustelivat yhdessä kaavoittajien kanssa kaavaehdotuksesta kolmen eri aiheen näkökulmasta: luontomaisema ja kulttuuriympäristö, maankäytön muutokset ja liikenne. Kaavakarttojen äärellä keskusteltiin mm. Kristillisen opiston palvelualuevarauksen laajentamisesta alueellisesti, veneiden saavutettavuudesta ja ehdotettiin, että ehdotukseen pitäisi vielä lisätä muutama puuttuva pyöräily-yhteys valtatien 9 suuntaisesti, lisätä ulkoilureitti Kaipolanniemen rannalle, virkistysalueiden rajauksia tulisi tarkistaa ja että Virmapyhänvuoren arvokkaan metsäalueen rajausta tulisi laajentaa. Lisäksi keskusteltiin luontohavainnoista, linnustoalueista ja muinaisjäännöslöydöistä. Manulan alueen merkintöihin tehtyihin muutoksiin oltiin tyytyväisiä.

Kaavatyötä jatketaan kaavaehdotuksen viimeistelyllä, ja ehdotuksen virallinen nähtävilläolo on alkuvuonna 2018.

Facebooktwitter

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *