Ajankohtaista

Taajamaosayleiskaava hyväksymiskäsittelyyn syksyllä

Posted on Updated on

Jämsän taajamaosayleiskaavan ehdotus oli nähtävillä 23.3.–4.5.2018. Kaavan nähtävilläolon aikana kaavasta tehtiin 13 muistutusta ja saatiin 9 viranomaislausuntoa. Lausuntojen ja muistutusten pohjalta tehdään vielä muutoksia kaavaan. Mikäli muutokset ovat suhteellisen pieniä, ja ne koskevat vain yksityistä etua, ei kaavaa aseteta uudelleen virallisesti nähtäville, vaan Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 §:n mukaisesti kuullaan erikseen niitä maanomistajia, joita muutos koskee. Tässä erilliskuulemisessa kyseiset maanomistajat saavat aiheesta kirjeet. Mikäli muutokset ovat suurempia, asetetaan kaava vielä kertaalleen nähtäville.

Kesälomien jälkeen, elokuun puolivälissä kaavaan liittyen järjestetään vielä viranomaisneuvottelu, jossa kaavaan tehtäviä muutoksia käsitellään. Lopuksi kaava etenee kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustoon hyväksymiskäsittelyyn.

Hyvää kesää kaikille!

Kaavaehdotus on asetettu nähtäville

Posted on Updated on

Kaavaehdotus on valmistunut, ja kaupunginhallitus on 12.3.2018 kokouksessaan päättänyt, että kaava asetetaan nähtäville 23.3.–4.5.2018 väliseksi ajaksi. Kaavasta voi jättää virallisen muistutuksen, jos kaavaehdotuksessa on jotakin huomautettavaa. Muistutuksen voi lähettää kirjallisena osoitteeseen Jämsän kaupunki, Kaupunginhallitus, Keskuskatu 8, 42100 JÄMSÄ tai vaihtoehtoisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(at)jamsa.fi. Kirjalliset muistutukset on toimitettava ennen nähtävilläoloajan päättymistä 4.5.2018 klo 15.00 mennessä. 

Tiedote rakennusinventoinnin maastotöistä

Posted on Updated on

Jämsän kaupunki on tilannut Jämsän taajamayleiskaavaa 2030 varten rakennusinventoinnin täydennyksen. Tulemme liikkumaan alueella tammikuussa 2018 maastotöissä. Inventointi ei tuo velvoitteita maanomistajille. Valmis inventointi julkaistaan Jämsän taajamayleiskaavan ehdotusvaiheen nähtävilläolon yhteydessä.

Inventoija on käynyt valokuvaamassa omistamanne kiinteistön julkisivut torstaina tai perjantaina 11.1. – 12.1.2018. Inventoija on kirjannut ylös rakennuksia koskevia tietoja ja ottanut valokuvia. Inventointi ei kohdennu rakennuksen sisätiloihin.

Lisätietoa inventoinnista voi tiedustella:

Niina Ahlfors
puh. 040 176 8252
etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Timo Laitinen
puh. 040 550 5500
etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Ramboll
Niemenkatu 73
15140 LAHTI

Yleisötilaisuuden esityksen video julkaistu

Posted on Updated on

Taajamaosayleiskaavan alustavasta kaavaehdotuksesta 28.11.2017 järjestetyn yleisötilaisuuden esitys löytyy Youtubesta ja yhteenveto tilaisuudesta yleiskaavan blogista. Kiitos kaikille osallistujille!

Tervetuloa yleisötilaisuuteen tiistaina 28.11.2017

Posted on Updated on

Taajamaosayleiskaavan alustavasta ehdotuksesta järjestetään yleisötilaisuus tiistaina 28.11.2017 klo 17 alkaen Paunun koulun ruokasalissa osoitteessa Paununkatu 1. Tilaisuus on kaikille avoin. Tervetuloa!

Yleisötilaisuudessa esitellään taajamaosayleiskaavan alustavaa ehdotusta, jonka aineistoihin voi tutustua jo etukäteen Aineistot-sivulla. Esittelyn jälkeen aineistoon voi tutustua ja siitä keskustella yhdessä kaavoittajien kanssa vapaamuotoisemmin. Mielipiteitä alustavasta ehdotuksesta voi esittää yleisötilaisuudessa, näillä internet-sivuilla sekä yleisötilaisuuden Facebook-sivullaTilaisuutta voi seurata Jämsän kaupungin Facebook-sivun kautta.

Tilaisuuden jälkeen jatkotyöstetään virallista kaavaehdotusta, joka asetetaan virallisesti nähtäville keväällä 2018.