Ajankohtaista

Tarkistettu kaavaehdotus nähtäville

Posted on Updated on

kaavaPäivitetty kaavaehdotus on valmistunut, ja kaupunginhallitus on 3.12.2018 kokouksessaan päättänyt, että kaava asetetaan nähtäville 16.1.–22.2.2019 väliseksi ajaksi. Kaavasta voi jättää virallisen muistutuksen, jos kaavaehdotuksessa on jotakin huomautettavaa.
Muistutuksen voi lähettää kirjallisena osoitteeseen Jämsän kaupunki, Kaupunginhallitus, Keskuskatu 8, 42100 JÄMSÄ tai vaihtoehtoisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(at)jamsa.fi.

Kirjalliset muistutukset on toimitettava ennen nähtävilläoloajan päättymistä 22.2.2019 klo 15.00 mennessä.

> Kaavaehdotuksen aineistot

Kaavaprosessi peruuttaa takaisin luonnosvaiheeseen

Posted on Updated on

Kaavaehdotuksen ensimmäisen nähtävilläolon jälkeen kaavaprosessissa päätettiin peruttaa valmisteluvaiheeseen mahdollisen menettelyvirheen korjaamiseksi. Kaavan tiedottamisesta oli kerrottu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) lähetettävän erillistiedoksianto mahdollisille ulkopaikkakuntalaisille. Tämä oli jäänyt OAS:an jäänteenä siitä, että kaavan alkuvaiheessa oli tarkoitus tutkia suoria rakennusluvan edellytyksiä rannoille, jolloin maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää kirjeiden lähettämisen maanomistajille. Tästä ajatuksesta sittemmin luovuttiin, mutta ”Tiedottaminen” -kohta OAS:sta jäi päivittämättä.

Luonnosvaiheen toisesta nähtävilläolosta ulkopaikkakuntalaisia maanomistajia tiedotetaan menettelyvirheen välttämiseksi kirjeitse. Yleiskaavan alue on laaja ja se sisältää valtavan määrän kiinteistönomistajia. Yhteystiedot tullaan selvittämään kiinteistötietopalvelun omistajien yhteystietoluettelosta. Kuolinpesiä yms. joiden yhteystietoja ei ole kohtuullisella vaivalla selvitettävissä, ei tiedoteta kirjeitse.

Päivitetty OAS ja kaavan valmisteluaineisto asetetaan nähtäville 10.10.-26.10.2018 väliseksi ajaksi Jämsän kaupungin yhdyskuntatoimen palveluissa ja tällä verkkosivulla. Kaavan toisesta luonnosvaiheesta on mahdollisuus esittää mielipiteensä kirjallisesti tai suullisesti nähtävilläolon aikana.

Taajamaosayleiskaava hyväksymiskäsittelyyn syksyllä

Posted on Updated on

Jämsän taajamaosayleiskaavan ehdotus oli nähtävillä 23.3.–4.5.2018. Kaavan nähtävilläolon aikana kaavasta tehtiin 13 muistutusta ja saatiin 9 viranomaislausuntoa. Lausuntojen ja muistutusten pohjalta tehdään vielä muutoksia kaavaan. Mikäli muutokset ovat suhteellisen pieniä, ja ne koskevat vain yksityistä etua, ei kaavaa aseteta uudelleen virallisesti nähtäville, vaan Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 §:n mukaisesti kuullaan erikseen niitä maanomistajia, joita muutos koskee. Tässä erilliskuulemisessa kyseiset maanomistajat saavat aiheesta kirjeet. Mikäli muutokset ovat suurempia, asetetaan kaava vielä kertaalleen nähtäville.

Kesälomien jälkeen, elokuun puolivälissä kaavaan liittyen järjestetään vielä viranomaisneuvottelu, jossa kaavaan tehtäviä muutoksia käsitellään. Lopuksi kaava etenee kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustoon hyväksymiskäsittelyyn.

Hyvää kesää kaikille!

Kaavaehdotus on asetettu nähtäville

Posted on Updated on

Kaavaehdotus on valmistunut, ja kaupunginhallitus on 12.3.2018 kokouksessaan päättänyt, että kaava asetetaan nähtäville 23.3.–4.5.2018 väliseksi ajaksi. Kaavasta voi jättää virallisen muistutuksen, jos kaavaehdotuksessa on jotakin huomautettavaa. Muistutuksen voi lähettää kirjallisena osoitteeseen Jämsän kaupunki, Kaupunginhallitus, Keskuskatu 8, 42100 JÄMSÄ tai vaihtoehtoisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(at)jamsa.fi. Kirjalliset muistutukset on toimitettava ennen nähtävilläoloajan päättymistä 4.5.2018 klo 15.00 mennessä. 

Tiedote rakennusinventoinnin maastotöistä

Posted on Updated on

Jämsän kaupunki on tilannut Jämsän taajamayleiskaavaa 2030 varten rakennusinventoinnin täydennyksen. Tulemme liikkumaan alueella tammikuussa 2018 maastotöissä. Inventointi ei tuo velvoitteita maanomistajille. Valmis inventointi julkaistaan Jämsän taajamayleiskaavan ehdotusvaiheen nähtävilläolon yhteydessä.

Inventoija on käynyt valokuvaamassa omistamanne kiinteistön julkisivut torstaina tai perjantaina 11.1. – 12.1.2018. Inventoija on kirjannut ylös rakennuksia koskevia tietoja ja ottanut valokuvia. Inventointi ei kohdennu rakennuksen sisätiloihin.

Lisätietoa inventoinnista voi tiedustella:

Niina Ahlfors
puh. 040 176 8252
etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Timo Laitinen
puh. 040 550 5500
etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Ramboll
Niemenkatu 73
15140 LAHTI