Ajankohtaista

Osayleiskaavan laatiminen käynnissä

Posted on Updated on

Osayleiskaavan laatiminen käynnissä

Jämsän kaupungissa tehdään taajamaosayleiskaavaa, joka esittää kaupungin maankäytön kehittämisen tavoitteet tuleville vuosikymmenille.

Yleiskaava on kaupungin strateginen asiakirja, joka antaa mahdollisuuden toteuttaa kaupungin omaa pitkän aikavälin maakäytön strategiaa.

Yleiskaava laaditaan keskustojen alueelle tarkempana ja ohjaavampana ja reuna-alueille yleispiirteisempänä ns. strategisena yleiskaavana.

Tälle sivulle päivitetään tietoa kaavan etenemisestä ja siihen liittyvistä tilaisuuksista.