Taajamaosayleiskaavan kuulumisia

Posted on Updated on

Peltoa ja metsääLuonnosvaiheen palautteet saatu

Jämsän taajamaosayleiskaavatyö etenee suunnitelman mukaisesti. Luonnosvaiheen kuulemisen aikana osallisilta tuli mielipiteitä kaavaluonnoksesta yhteensä 30 kappaletta, ja lausuntoja viranomaisilta ja yhdistyksiltä saatiin yhteensä 19. Viranomaislausuntojen perusteella luonnosvaiheen selvityksiä, muun muassa arkeologista selvitystä, täydennetään. Luontoselvityksiä täydennetään liito-oravien sekä viitasammakoiden elinympäristöjen osalta.

Kun selvitykset valmistuvat, täydennetään kaavakarttaa ja kaavaselostusta. Sen jälkeen neuvotellaan vielä viranomaisten kanssa ennen kuin taajamaosayleiskaavan ehdotus tulee nähtäville. Tavoiteaikataulu on, että kaavaehdotus tulee nähtäville syksyllä 2017.

Jämsän taajamaosayleiskaava kiinnostaa myös muualla

Jämsän taajamaosayleiskaava on valittu yhdeksi pilotiksi maa- ja metsätalousministeriön hankkeeseen, jossa kehitetään metsätalouteen kohdistuvien vaikutusten arviointia kuntakaavoituksessa. Yleiskaavan metsätalouteen kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan testaamalla Luonnonvarakeskuksen metsävarojen laskentamallia kaava-alueen metsäaineistoon sekä arvioimalla kaavamerkintöjen vaikutuksia metsätalouteen. Jämsän taajamaosayleiskaava on valittu pilotiksi laajana yleiskaavana, jossa taajamien lisäksi on mukana niiden läheisiä metsätalousalueita. Pilotin tuloksia on tavoiteaikataulun mukaan käytettävissä kevättalvella 2018.

Edellisen lisäksi Jämsän taajamaosayleiskaavan vuorovaikutusprosessi tulee olemaan esillä syksyllä Liikenne ja Maankäyttö 2017 –seminaarissa, jonka ohjelmassa se on yhtenä esityksenä. Seminaari järjestetään 4.–5.10.2017 Helsingissä. Tästä kerromme myöhemmin lisää.

Facebooktwitter

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *