Taajamaosayleiskaava 2030

DSC09437Jämsän kaupungissa laaditaan taajamaosayleiskaavaa, jossa esitetään kaupungin maankäytön kehittämisen tavoitteet tuleville vuosikymmenille. Yleiskaava on kaupungin strateginen asiakirja, joka ohjaa yksityiskohtaisempaa maankäytön suunnittelua ja tarkastelee alueen kehittämistä kokonaisuutena. Kaavan tavoitevuosi on 2030.

Taajamaosayleiskaava koskee Seppolan taajaman, Jämsänkosken taajaman ja Himoksen välistä aluetta ja ulottuu myös Kaipolaan, Alhojärvelle ja Partalaan. Alueella asuu noin 15 000 asukasta eli noin 70 prosenttia koko kunnan asukkaista. Lisäksi alue on keskeistä palveluiden ja kaupan kannalta. Jämsän taajamaosayleiskaava laaditaan keskustojen alueelle tarkempana ja ohjaavampana ja reuna-alueille yleispiirteisempänä ns. strategisena yleiskaavana.

Keskeisen alueen kaavoituksessa halutaan ottaa kuntalaiset ja muut alueen kehittämisestä kiinnostuneet toimijat mukaan suunnitteluun tavallista laajemmin. Hankkeesta tiedotetaan mm. näillä nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja lehdissä. Ideoita vuorovaikutukseen ja osallistumiseen tai vaikkapa blogikirjoitusten aiheiksi voi jättää mm. näiden sivujen palautekanavan kautta tai olemalla yhteydessä suoraan kaavoittajiin. Kehitetään yhdessä Jämsän vetovoimaa!


o Kaavoitus käynnistettiin teknisen lautakunnan päätöksellä 23.4.2015
o Oikeusvaikutteinen kaava ohjaa asemakaavoitusta
o Kattaa Seppolan ja Jämsänkosken taajamat sekä näiden ja Himoksen välisen alueen.


Taajamaosayleiskaavan aikataulu

Kaavaehdotuksen ensimmäisen nähtävilläolon jälkeen kaavaprosessissa päätettiin peruttaa luonnosvaiheeseen mahdollisen menettelyvirheen korjaamiseksi.

Päivitetty kaavaehdotus on valmistunut, ja kaupunginhallitus on 3.12.2018 kokouksessaan päättänyt, että kaava asetetaan nähtäville 16.1.–22.2.2019 väliseksi ajaksi. Kaavasta voi jättää virallisen muistutuksen, jos kaavaehdotuksessa on jotakin huomautettavaa.Jämsän kaupunki Facebookissa ja Twitterissa
https://www.facebook.com/jamsankaupunki/?fref=ts
https://twitter.com/JamsanK

Jämsän kaupunki

Facebooktwitter