Osallistuminen

Tarkistettu kaavaehdotus nähtäville

Päivitetty kaavaehdotus on valmistunut, ja kaupunginhallitus on 3.12.2018 kokouksessaan päättänyt, että kaava asetetaan nähtäville 16.1.–22.2.2019 väliseksi ajaksi. Kaavasta voi jättää virallisen muistutuksen, jos kaavaehdotuksessa on jotakin huomautettavaa.
Muistutuksen voi lähettää kirjallisena osoitteeseen Jämsän kaupunki, Kaupunginhallitus, Keskuskatu 8, 42100 JÄMSÄ tai vaihtoehtoisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(at)jamsa.fi.

Kirjalliset muistutukset on toimitettava ennen nähtävilläoloajan päättymistä 22.2.2019 klo 15.00 mennessä.

> Kaavaehdotuksen aineistot


Kaavaprosessi peruuttaa luonnosvaiheeseen

Kaavaehdotuksen ensimmäisen nähtävilläolon jälkeen kaavaprosessissa päätettiin peruttaa valmisteluvaiheeseen mahdollisen menettelyvirheen korjaamiseksi. Kaavan tiedottamisesta oli kerrottu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) lähetettävän erillistiedoksianto mahdollisille ulkopaikkakuntalaisille. Tämä oli jäänyt OAS:an jäänteenä siitä, että kaavan alkuvaiheessa oli tarkoitus tutkia suoria rakennusluvan edellytyksiä rannoille, jolloin maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää kirjeiden lähettämisen maanomistajille. Tästä ajatuksesta sittemmin luovuttiin, mutta ”Tiedottaminen” -kohta OAS:sta jäi päivittämättä.

Luonnosvaiheen toisesta nähtävilläolosta ulkopaikkakuntalaisia maanomistajia tiedotetaan menettelyvirheen välttämiseksi kirjeitse. Yleiskaavan alue on laaja ja se sisältää valtavan määrän kiinteistönomistajia. Yhteystiedot tullaan selvittämään kiinteistötietopalvelun omistajien yhteystietoluettelosta. Kuolinpesiä yms. joiden yhteystietoja ei ole kohtuullisella vaivalla selvitettävissä, ei tiedoteta kirjeitse.

Päivitetty OAS ja kaavan valmisteluaineisto asetetaan nähtäville 10.10.-26.10.2018 väliseksi ajaksi Jämsän kaupungin yhdyskuntatoimen palveluissa ja tällä verkkosivulla. Kaavan toisesta luonnosvaiheesta on mahdollisuus esittää mielipiteensä kirjallisesti tai suullisesti nähtävilläolon aikana. Mielipiteet on toimitettava ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 15.00 mennessä osoitteella: Jämsän kaupunki, Tekninen lautakunta, Keskuskatu 8, 42100 JÄMSÄ tai vaihtoehtoisesti sähköpostilla osoitteeseen tekninen@jamsa.fi.


Kaavaehdotus on asetettu nähtäville

Kaavaehdotus on valmistunut, ja kaupunginhallitus on 12.3.2018 kokouksessaan päättänyt, että kaava asetetaan nähtäville 23.3.–4.5.2018 väliseksi ajaksi. Kaavasta voi jättää virallisen muistutuksen, jos kaavaehdotuksessa on jotakin huomautettavaa. Muistutuksen voi lähettää kirjallisena osoitteeseen Jämsän kaupunki, Kaupunginhallitus, Keskuskatu 8, 42100 JÄMSÄ tai vaihtoehtoisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(at)jamsa.fi. Muistutukset on toimitettava ennen nähtävilläoloajan päättymistä 4.5.2018 klo 15.00 mennessä.


Yleisötilaisuus alustavasta kaavaehdotuksesta 28.11.2017

Tiistaina 28.11. kello 17  järjestettiin yleisötilaisuus, jossa esiteltiin taajamaosayleiskaavan alustavaa ehdotusta, josta haluttiin asukkaiden ja sidosryhmien palautetta. Tilaisuudessa aineistoon saattoi tutustua ja keskustella kaavoittajien kanssa vapaamuotoisemmin. Tilaisuutta pystyi seuraamaan myös tilaisuuden Facebook-tapahtumasivun kautta.

Tallenne tilaisuuden esityksestä löytyy Youtubesta. Yhteenvetoa tilaisuudesta kokonaisuutena voi lukea blogista.

Palautteen pohjalta muodostetaan virallinen kaavaehdotus, joka asetetaan virallisesti nähtäville keväällä 2018.


Kaavoitukseen voi vaikuttaa monessa eri vaiheessaDSC09427

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on esitetty suuntaviivat osallistumiselle ja muulle vuorovaikutukselle kaavoituksen aikana.

Miten voin osallistua Jämsän taajamaosayleiskaavaan tästä eteenpäin?

o Antamalla palautetta kaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta  nähtävilläoloaikana
o Osallistumalla yleisötilaisuuksiin ja työpajoihin
o Vastaamalla kyselyihin luonnosvaiheessa ja ehdotusvaiheessa
o Keskustelemalla aiheesta Facebookissa ja Twitterissä
o Kommentoimalla tällä sivustolla julkaistavia blogikirjoituksia


Yhteystiedot

Kaavoittaja

Kari Stenlund
Kaupunkisuunnittelupäällikkö
Kaavoitus ja tonttituotanto
Yhdyskuntatoimen palvelut
puh. 050 344 3904
kari.stenlund(at)jamsa.fi

Kaavanlaatija

Niina Ahlfors
Yksikönpäällikkö
Ramboll Finland Oy
puh. 040 176 8252
niina.ahlfors(at)ramboll.fi

Dennis Söderholm
Suunnittelija
Ramboll Finland Oy
puh. 040 486 5330
dennis.soderholm(at)ramboll.fi

Facebooktwitter