Osallistuminen

Kaavaehdotus on asetettu nähtäville

Kaavaehdotus on valmistunut, ja kaupunginhallitus on 12.3.2018 kokouksessaan päättänyt, että kaava asetetaan nähtäville 23.3.–4.5.2018 väliseksi ajaksi. Kaavasta voi jättää virallisen muistutuksen, jos kaavaehdotuksessa on jotakin huomautettavaa. Muistutuksen voi lähettää kirjallisena osoitteeseen Jämsän kaupunki, Kaupunginhallitus, Keskuskatu 8, 42100 JÄMSÄ tai vaihtoehtoisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(at)jamsa.fi. Muistutukset on toimitettava ennen nähtävilläoloajan päättymistä 4.5.2018 klo 15.00 mennessä.


Yleisötilaisuus alustavasta kaavaehdotuksesta 28.11.2017

Tiistaina 28.11. kello 17  järjestettiin yleisötilaisuus, jossa esiteltiin taajamaosayleiskaavan alustavaa ehdotusta, josta haluttiin asukkaiden ja sidosryhmien palautetta. Tilaisuudessa aineistoon saattoi tutustua ja keskustella kaavoittajien kanssa vapaamuotoisemmin. Tilaisuutta pystyi seuraamaan myös tilaisuuden Facebook-tapahtumasivun kautta.

Tallenne tilaisuuden esityksestä löytyy Youtubesta. Yhteenvetoa tilaisuudesta kokonaisuutena voi lukea blogista.

Palautteen pohjalta muodostetaan virallinen kaavaehdotus, joka asetetaan virallisesti nähtäville keväällä 2018.


Kaavoitukseen voi vaikuttaa monessa eri vaiheessaDSC09427

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on esitetty suuntaviivat osallistumiselle ja muulle vuorovaikutukselle kaavoituksen aikana.

Miten voin osallistua Jämsän taajamaosayleiskaavaan tästä eteenpäin?

o Antamalla palautetta kaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta  nähtävilläoloaikana
o Osallistumalla yleisötilaisuuksiin ja työpajoihin
o Vastaamalla kyselyihin luonnosvaiheessa ja ehdotusvaiheessa
o Keskustelemalla aiheesta Facebookissa ja Twitterissä
o Kommentoimalla tällä sivustolla julkaistavia blogikirjoituksia


Yhteystiedot

Kaavoittaja

Kari Stenlund
Kaupunkisuunnittelupäällikkö
Kaavoitus ja tonttituotanto
Yhdyskuntatoimen palvelut
puh. 050 344 3904
kari.stenlund(at)jamsa.fi

Kaavanlaatija

Niina Ahlfors
Yksikönpäällikkö
Ramboll Finland Oy
puh. 040 176 8252
niina.ahlfors(at)ramboll.fi

Dennis Söderholm
Suunnittelija
Ramboll Finland Oy
puh. 040 486 5330
dennis.soderholm(at)ramboll.fi

Facebooktwitter