Aineistot

Taajamaosayleiskaavan tietoja ja aineistoja

o Taajamaosayleiskaava Jämsän kaavoituksen sivuilla
o Kaikki Jämsässä vireillä ja nähtävillä olevat kaavat
o Jämsän kaupungin kaavoitus

Kaavaehdotuksen aineisto (nähtävillä 23.3.–4.5.2018)

o Kaavakartta osa 1 (pdf)
Kaavakartta osa 2 (pdf)
o Kaavakartta (yhdessä osassa) (pdf)
o Kaavamääräykset (pdf)
o Kaavaselostus (pdf)

Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  (pdf)
Liite 2 Strateginen osayleiskaava  (pdf)
Liite 3 Palveluverkkoselvitys  (pdf)
Liite 4a Taajamaosayleiskaavan luontoselvitys (pdf)
Liite 4b Luontoselvityksen täydennys (pdf)
Liite 5 Maisemaselvitys  (pdf)
Liite 6a Liikenneselvitys (pdf) (päivitetty 20.10.2017)
Liite 6b Sovijärven oikaisu, liikenteellinen tarkastelu (pdf)
Liite 7a Taajaman osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2015–2016 (pdf)
Liite 7b Taajaman osayleiskaavan laajennusalueen arkeologinen inventointi 2017 (pdf) 
Liite8a_Paikallisesti_arvokkaiden_kulttuurihistoriallisten_kohteiden_arvottaminen.pdf
o Liite8b_Paikallisesti_arvokkaiden_kulttuurihistoriallisten_alueiden_arvottaminen.pdf
Liite 9 Voimassa olevien yleiskaavojen kaavaotteet (pdf)
Liite 10a Seppolan täydennysrakentamistarkastelu, nykyisten suunnitelmien mukaan (pdf) 
Liite 10b Seppolan täydennysrakentamistarkastelu, mahtuvuus  (pdf)
Liite 11 Maakuntakaavojen merkinnät ja määräykset kaava-alueella (pdf)
Liite 12 Pohjavesialueiden hydrologiset tiedot (pdf)
o Liite13_Jämsän_taajamaOYK_meluselvitys_300dpi.pdf
o Liite14_Jämsä_Hv_hallintasuun_130218liitteet.pdf
o Liite15_Jämsä_toyk_PIMA-kohteet.pdf

Aikaisempi kaavan alustava ehdotus, yleisötilaisuus 28.11.2017

o Kaavakartta (pdf)
o Kaavamääräykset (pdf)
o Kaavaselostus (pdf)

Aikaisempi kaavan valmisteluaineisto, (nähtävillä 10.2.–13.3.2017)

Kaavakartta osa 1 (pdf)
Kaavakartta osa 2 (pdf)
Kaavamääräykset (pdf)
Kaavaselostus (pdf)

Muita Jämsässä käynnissä olevia hankkeita

Taajamaosayleiskaavan lisäksi Jämsässä on käynnissä useita kaupungin kehitystä tukevia hankkeita. Hankkeet liittyvät muun muassa elinkeinoelämän, kaupungin kehityslinjojen sekä maankäytön kehittämiseen. Muita Jämsässä käynnissä olevia hankkeita ovat esimerkiksi:

Himoksen Master Plan 2035
o  Rakennemallin päivitys (Vuonna 2012 päivitettyyn rakennemalliraporttiin voi tutustua täällä )
o  Jämsän strategia 2015 –toteutus
Jämsek
Seppolan keskustan kehittäminen
o  Keskuskadun ja sataman yleissuunnitelma
1. kaupunginosan korttelin 24 asemakaavan muutos (ent. Seppolan koulun tontti)
Jämsän keskustan satama-alueen asemakaavan muutos
Ilveslinnan alueen asemakaavan muutos
Valtateiden 9 ja 24 risteysalueen osayleiskaava

Facebooktwitter