Blogi

Jämsän taajamaosayleiskaava

Posted on Updated on

Jämsän taajamaosayleiskaava

Johanna Koivunen

Jämsässä toteutetaan parhaillaan taajamaosayleiskaavaa. Kommentoimalla tämän blogin tekstejä voi esittää kysymyksiä, joihin suunnittelijat antavat vastauksen.

Taajamaosayleiskaava on Jämsän keskeiset taajamat kattava maankäytön suunnitelma, jolla määritellään maankäyttöä alueella ja ennen kaikkea luodaan edellytyksiä kaupungin yhtenäiselle kasvulle. Kaavassa määritellään kunnan keskeisten taajama-alueiden Seppolan ja Jämsänkosken ja niiden lähiympäristön tavoitellun kehityksen periaatteet. Suunnittelualueen rajausta päivitettiin vielä alkusyksyllä 2016, ja nyt se ulottuu Kaipolan, Alhojärven ja Partalan alueille.

Kaavan tavoitevuosi on 2030, eli kaikki suunnitelmat tehdään katsoen neljäntoista vuoden päähän tulevaisuuteen. Kaavaa ja siihen liittyviä selvityksiä on tehty keväästä 2015 asti, ja kaavaluonnos asetetaan nähtäville vuoden 2017 alussa. Luonnoksesta kannattaa antaa palautetta, kun se on nähtävillä, sillä kaikki palaute otetaan huomioon luonnosta kehitettäessä eteenpäin.

Jämsän taajamaosayleiskaavalle haluttiin perustaa oma internet-sivu, jotta kaikki kaavaa koskeva tieto löytyy kootusti samasta paikasta. Osa sivustoa on tämä blogi, jossa julkaistaan tekstejä kaavan sisältöön ja sen etenemiseen liittyen –aina kaavan valmistumiseen saakka. Kommenttikentässä voi esittää toiveita, mistä kaavoitukseen liittyvistä aiheista olisi mielenkiintoista lukea blogitekstejä!

Kaavoitukseen voi osallistua monella tavalla

Taajamaosayleiskaava on tärkeä väline Jämsän kehittämisessä. Kaavan suunnittelualueella asuu 15 000 asukasta eli noin 70 % koko kunnan asukasmäärästä. Kaava vaikuttaa Jämsän keskeisiin alueisiin, minkä vuoksi se tavalla tai toisella koskettaa kaikkia Jämsän kaupungin asukkaita. Koska kyseessä on näin laaja suunnitelma, halutaan asukkaiden näkemyksiä kuulla ja vuorovaikutus eri tahojen kanssa sitoa entistäkin vahvemmin osaksi kaavan laatimista.

Kaavoitukseen voi ja kannattaa vaikuttaa monessa vaiheessa. Alkuvuoden 2017 aikana, kun luonnos on nähtävillä, on jokaisella kaavan osallisella halutessaan mahdollisuus kertoa näkemyksensä kaavan sisällöstä ja siten vaikuttaa myös jatkosuunnitteluun ja lopullisen kaavan sisältöön. Kaavoituksessa tätä kutsutaan mielipiteen esittämiseksi kaavan valmisteluvaiheessa. Palaute voi olla niin kehittämisehdotuksia kuin kommentti hyvistä ratkaisuista. Myös epävirallisempien kanavien kautta saatu palaute pyritään ottamaan huomioon ja palautteeseen vastaamaan, mutta näihin vastaaminen voi tapahtua esimerkiksi blogikirjoituksessa tai some-kirjoituksissa.

Kaavaluonnoksesta järjestetään yleisötilaisuus ja sen yhteydessä työpaja, joista tiedotetaan etukäteen lehdessä, kaupungin internet-sivuilla sekä tällä sivustolla. Kaavaprosessin aikana järjestettävistä vuorovaikutustilaisuuksista julkaistaan muistiot jälkikäteen, jotta käsiteltyihin aiheisiin voi tutustua, vaikkei olisi itse tilaisuuteen päässytkään. Talven ja kevään aikana vuorovaikutus jatkuu muun muassa erilaisissa tilaisuuksissa, internet-kyselyissä ja luonnoksesta saatavan palautteen pohjalta jalostettavan kaavan ehdotuksen nähtävilläolon aikana.

Kaavaan liittyviin aineistoihin voi tutustua milloin tahansa tältä sivustolta löytyvällä Aineistot-sivulla sekä Jämsän kaupungin kaavoituksen sivustolla. Aineistopankkia täydennetään koko prosessin ajan aineistojen täydentyessä. Seuraavassa blogikirjoituksessa esitellään taajamaosayleiskaavan tavoitteita – miksi kaavaa tehdään ja mitä sillä halutaan saavuttaa?

Kirjoittaja toimii taajamaosayleiskaavan vuorovaikutusprosessin suunnittelun parissa Ramboll Finland Oy:ssa.